Zarządzenie nr 232/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły ...

... szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Zmienione przez: 
Uchylone przez: 
Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 02.06.2021
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 07.06.2021 - 10:27