Zarządzenie nr 235/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie komisji konkursowej opiniującej oferty na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS w ramach ogłoszeń Wojewody Wielkopolskiego w 2021 r.