Zarządzenie nr 235/23 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie Komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa ..

... wielkopolskiego w 2023 roku

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 25.05.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 25.05.2023 - 12:02
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.05.2023 - 12:03