Zarządzenie nr 238/23 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r.