Zarządzenie nr 239/23 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie Zespołu do spraw opiniowania wniosków o zastosowanie ulg rozpatrywanych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i ...

... zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 25.05.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 25.05.2023 - 14:44
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.05.2023 - 14:53