Zarządzenie nr 249/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie Zespołu doradczego do spraw środowiska