Zarządzenie nr 277/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej