Zarządzenie Nr 3/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 stycznia 2020 r. r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu jako dysponenta III stopnia