Zarządzenie Nr 348/23 Wojewody Wielkopolskiego zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 12.07.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 11.08.2023 - 13:04
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 11.08.2023 - 13:05