Zarządzenie nr 383/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Aneta Niestrawska
Data utworzenia: 03.08.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.08.2022 - 11:06
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.08.2022 - 10:06