Zarządzenie Nr 454/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 października 2020 r. w sprawie powierzenia Urzędowi Gminy Piaski wykonywania określonych zadań Urzędu Miejskiego w Gostyniu