Zarządzenie nr 456/21 z dnia 20 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji konkursowej opiniującej oferty na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach ogłoszenia Wojewody Wielkopolskiego w 2021 r.