Zarządzenie nr 46/24 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Poznaniu do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji ...