Zarządzenie Nr 463/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia Urzędowi Gminy Piaski wykonywania określonych zadań Urzędu Miejskiego w Gostyniu