Zarządzenie Nr 466/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 października 2020 r. w sprawie Zespołu koordynującego działania związane ze zwalczaniem COVID-19 na terenie województwa wielkopolskiego