Zarządzenie Nr 510/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie „Zasad publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu”