Zarządzenie Nr 521/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu doradczego do spraw środowiska