Zarządzenie Nr 523/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 października 2021 r. w sprawie Rady do Spraw Sportu przy Wojewodzie Wielkopolskim

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 12.10.2021
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.10.2021 - 11:20