Zarządzenie nr 60/24 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie sposobu ustalenia wysokości kwot dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób ...

... stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pielęgniarek lub ratowników medycznych, wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich na obszarze województwa wielkopolskiego w 2024 r.

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Agata Sobczyk
Data utworzenia: 01.02.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 01.02.2024 - 14:06
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 01.02.2024 - 14:08