Zarządzenie nr 70/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie Zespołu doradczego Wojewody Wielkopolskiego do spraw Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zmienione przez: 
Uchylone przez: 
Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 17.02.2021
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.02.2021 - 22:50