Zarządzenie Nr 76/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie Komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2021 r.

Zmienione przez: 
Uchylone przez: 
Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 26.02.2021
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.03.2021 - 09:43