Zarządzenie nr 77/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie Komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2022 r.

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 24.02.2022
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.02.2022 - 09:53