Zarządzenie nr 79/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości kwot dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do ...

... powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej na obszarze województwa wielkopolskiego w 2022 r.

Uchylone przez: 
Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 25.02.2022
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.02.2022 - 09:52