Zarządzenie nr 86/24 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Poznaniu do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia ..

... kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Agata Sobczyk
Data utworzenia: 12.02.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 14.02.2024 - 12:02
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.02.2024 - 12:06