Zarządzenie Nr 9/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie użycia straży gminnych (miejskich) na terenie województwa wielkopolskiego do wspólnych działań z Policją

Obowiązuje do dnia 31 stycznia 2022 r.

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 04.01.2022
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.01.2022 - 11:21