Zarządzenie nr 94/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw realizacji projektu ,,Procedury bez barier” w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu