Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 324/24 z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Data obowiązywania: 
13.05.2024
Autor: Agata Sobczyk
Data utworzenia: 15.05.2024
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 15.05.2024 - 11:10
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 15.05.2024 - 11:12