Zarządzenie nr 287/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia Urzędowi Gminy w Szczytnikach wykonywania określonych zadań Urzędu Gminy w Brzezinach

Treść archiwalna