Zarządzenie nr 378/20 z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia Miastu Gniezno wykonywania określonych zadań Gminy Łubowo

Treść archiwalna