Zarządzenie nr 100/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do weryfikacji zakresu i wysokości strat w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego spowodowanych wystapieniem zdarzeń ..

... noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 18.02.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 11:55