Wojewoda

Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz przyjęła w dniu 10 listopada 2015 roku rezygnację wojewody wielkopolskiego Piotra Florka z zajmowanej funkcji.

Piotr Florek w tegorocznych wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu uzyskał mandat senatora. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Wyborczego, był on zobowiązany do złożenia rezygnacji z zajmowanego stanowiska. 
Piotr Florek był najdłużej urzędującym wojewodą wielkopolskim. Swoją funkcję pełnił od 29 listopada 2007 roku.

Do czasu wyboru nowego wojewody, jego zadania wykonywać będzie wicewojewoda wielkopolski Dorota Kinal.

gabinet wojewody: II piętro, budynek A
tel.: 61 854 18 56, 61 851 55 66
fax: 61 854 11 50 
e-mail: wojewoda@poznan.uw.gov.pl 

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 08.05.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.11.2015 - 21:00