Archiwum zlikwidowanych przedsiębiorstw

Uzyskanie dokumentów osobowo-płacowych z zasobu zlikwidowanych przedsiębiorstw, przechowywanego w Archiwum urzędu

Informacja o składaniu wniosków

Wnioski można przesłać pocztą na adres:
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
Archiwum Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
tel. 61 879 87 94, 61 854 15 80, 61 854 19 48
e-mail: archiwum@poznan.uw.gov.pl

Miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców

https://ewidencja.warszawa.ap.gov.pl

Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 24.03.2007
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 23.05.2018 - 09:31
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.03.2019 - 11:17