Przetargi

Status Nazwa
wszczęty Zapewnienie dostępności i niezawodności Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją WUWeu opartego o platformę OfficeObjects® w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wraz z Delegaturami WUW w Lesznie, Kaliszu, Koninie i Pile
wszczęty Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, archiwalnych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych w budynkach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Delegaturach w Koninie, Kaliszu, Lesznie oraz Pile
wszczęty Dostawa i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych na potrzeby pomieszczeń archiwum Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i Delegaturach, z możliwością składania ofert częściowych
wszczęty Zakup i dostawa platformy sprzętowej wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii bezpieczeństwa (backup) systemów informatycznych na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
wszczęty Remont pomieszczeń w budynku A Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18
wszczęty Dostawa 28 szt. czytników z możliwością składania ofert częściowych
wszczęty Dostawa wraz z montażem elementów systemu IP CCTV WUW Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
wszczęty Budowa wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego w miejscowości Borki gm. Słupca (etap II)
wszczęty Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy pl. Wolności 17 w Poznaniu w formule „zaprojektuj i wybuduj” wraz z konserwacją systemu w okresie gwarancji
zakończony Zakup i dostawa 200 szt. foteli obrotowych dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Strony