Wydarzenia

O zatrudnianiu cudzoziemców podczas posiedzenia WRDS

21.09.2017

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się dziś plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Uczestnikiem spotkania był wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Podczas spotkania poruszano kwestię sytuacji na rynku pracy w kontekście tendencji spadku bezrobocia oraz zatrudniania cudzoziemców. Członkowie rady rozmawiali między innymi o legalizacji pobytu obcokrajowców na terenie naszego kraju.

Wizyta ministra Mariusza Błaszczaka w Wielkopolsce

20.09.2017

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann towarzyszył ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Mariuszowi Błaszczakowi podczas jego wizyty w Wielkopolsce. Minister spotkał się z policjantami i strażakami, którym podziękował za zaangażowanie w niesienie pomocy po sierpniowych nawałnicach.

Praktyczne aspekty legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

20.09.2017

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg otworzyła dziś konferencję poświęconą praktycznym aspektom legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele największych firm w regionie, agencji pracy tymczasowej oraz samorządów zawodowych.

Spotkanie poświęcone rolnictwu

19.09.2017

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann oraz wicewojewoda Marlena Maląg spotkali się dziś z dyrektorami Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile i Poznaniu oraz przedstawicielami środowisk rolniczych, by omówić między innymi bieżącą sytuację w rolnictwie po sierpniowych nawałnicach.

Wojewoda i wicewojewoda wraz z dyrektorami siedzą przy stole

Wideokonferencja z ministrem MSWiA

19.09.2017

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann uczestniczył dziś w wideokonferencji wojewodów z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Błaszczakiem w sprawie pomocy poszkodowanym w wyniku sierpniowej nawałnicy.

Informacje bieżące

Subskrybuj Informacje bieżące

Wkrótce

Subskrybuj Wkrótce

Wojewoda Wielkopolski

Zbigniew Hoffmann

W dniu 9 grudnia 2015 roku prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała Zbigniewa Hoffmanna na stanowisko wojewody wielkopolskiego. Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej, kieruje nią i koordynuje jej działalność na terenie Wielkopolski. Sprawuje też nadzór prawny nad działalnością gmin i powiatów oraz reprezentuje na terenie województwa Skarb Państwa.