Wydarzenia

Odznaczenia dla zasłużonych mieszkańców regionu

22.09.2017

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wspólnie z wicewojewodą Marleną Maląg wręczyli dziś odznaczenia państwowe. Zasłużeni mieszkańcy regionu uhonorowani zostali: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżami Zasługi, Krzyżem Zesłańców Sybiru, Medalami za Długoletnią Służbę oraz Medalem za Ofiarność i Odwagę, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i Medalem Pro Patria.

Primus in Agendo dla Krystyny Kortus

22.09.2017

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wręczyła dziś Krystynie Kortus Odznakę Honorową Primus in Agendo za działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

O zatrudnianiu cudzoziemców podczas posiedzenia WRDS

21.09.2017

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się dziś plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Uczestnikiem spotkania był wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Podczas spotkania poruszano kwestię sytuacji na rynku pracy w kontekście tendencji spadku bezrobocia oraz zatrudniania cudzoziemców. Członkowie rady rozmawiali między innymi o legalizacji pobytu obcokrajowców na terenie naszego kraju.

Wizyta ministra Mariusza Błaszczaka w Wielkopolsce

20.09.2017

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann towarzyszył ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Mariuszowi Błaszczakowi podczas jego wizyty w Wielkopolsce. Minister spotkał się z policjantami i strażakami, którym podziękował za zaangażowanie w niesienie pomocy po sierpniowych nawałnicach.

Praktyczne aspekty legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

20.09.2017

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg otworzyła dziś konferencję poświęconą praktycznym aspektom legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele największych firm w regionie, agencji pracy tymczasowej oraz samorządów zawodowych.

Informacje bieżące

Subskrybuj Informacje bieżące

Wkrótce

Subskrybuj Wkrótce

Wojewoda Wielkopolski

Zbigniew Hoffmann

W dniu 9 grudnia 2015 roku prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała Zbigniewa Hoffmanna na stanowisko wojewody wielkopolskiego. Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej, kieruje nią i koordynuje jej działalność na terenie Wielkopolski. Sprawuje też nadzór prawny nad działalnością gmin i powiatów oraz reprezentuje na terenie województwa Skarb Państwa.