Wydarzenia

Wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności

17.10.2017

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wziął udział w uroczystości wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Odznaczenia odebrało blisko 40 osób wybitnie zaangażowanych w działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w czasach PRL. - Wręczone dzisiaj medale to hołd dla państwa postaw i dokonań. Pamiętajmy, jaki dług ma wobec takich osób nasz kraj - powiedział wojewoda gratulując odznaczonym.

W imieniu prezydenta odznaczenie wręcza Jan Baster, zastępca Prezesa IPN.

Rozpoczęły się targi POL-ECO SYSTEM

17.10.2017

Przez najbliższe trzy dni Poznań będzie gościć czołowe firmy z branży ochrony środowiska z Polski oraz kilkudziesięciu krajów świata. Rozpoczynają się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM pod honorowym patronatem Ministra Środowiska. Uroczystego otwarcia targów dokonał wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek, a w wydarzeniu wzięła udział wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Widok na scenę.

Rocznica powstania Batalionów Chłopskich

16.10.2017

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła dziś udział w uroczystości z okazji 77. rocznicy powstania Batalionów Chłopskich. Podczas swojego wystąpienia przypomniała historię ruchu chłopskiego oraz powstania BCh. - Chłopi zawsze pozostawali wierni sobie i swoim wartościom. Mieli swój udział w walce o wolność i złożyli olbrzymią daninę krwi. Także im zawdzięczamy, że Polska jest dziś wolnym i niepodległym krajem - mówiła wicewojewoda.

Wicewojewoda przemawia pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki.

Dodatkowe uprawnienia dla działaczy opozycji antykomunistycznej

13.10.2017

Opozycyjni działacze z okresu PRL rozmawiali w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim o zmianach w ustawie o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. W spotkaniu uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Andrzej Radke przemawia podczas spotkania z działaczami opozycji antykomunistycznej

Dzień Edukacji Narodowej

13.10.2017

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann skierował list do dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pracowników oświaty wielkopolskich szkół i placówek z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

List wojewody wielkopolskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Informacje bieżące

Wkrótce

Wojewoda Wielkopolski

Zbigniew Hoffmann

W dniu 9 grudnia 2015 roku prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała Zbigniewa Hoffmanna na stanowisko wojewody wielkopolskiego. Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej, kieruje nią i koordynuje jej działalność na terenie Wielkopolski. Sprawuje też nadzór prawny nad działalnością gmin i powiatów oraz reprezentuje na terenie województwa Skarb Państwa.