Wydarzenia

Wernisaż wystawy o Powstaniu Wielkopolskim w Sejmie

22.02.2017

Od dziś w Sejmie, z inicjatywy Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu, prezentowana jest wystawa „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Droga Wielkopolan do Niepodległości”. Gościem wernisażu był wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Honorowy patronat nad wystawą objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

O wystawie opowiada wojewoda.

Umowa o dofinansowanie dla DK 12

21.02.2017

W Ministerstwie Rozwoju pięć miast: Leszno, Bydgoszcz, Tarnów, Gliwice i Kraków podpisały dziś umowy o dofinansowanie projektów drogowych. Wartość wszystkich inwestycji to 481 milionów złotych. W uroczystości podpisania umów uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Dofinansowane inwestycje mają służyć odciążeniu centrów miast oraz usprawnieniu ich komunikacji - podkreślił wiceminister rozwoju Witold Słowik. Popularnie nazywana trasa W-Z w Lesznie jest głównym szlakiem komunikacyjnym w kierunku wschód - zachód. 

Wspólne zdjęcie.

Narada wojewodów

21.02.2017

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyła się dziś narada wojewodów. W spotkaniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Błaszczakiem, ministrem zdrowia oraz podsekretarzami stanu w ministerstwie zdrowia i ministerstwie środowiska uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Wojewodowie podczas narady w ministerstwie.

Spotkanie organizacjami mniejszościowymi

21.02.2017

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg spotkała się dziś z przedstawicielami mniejszości romskiej, niemieckiej, żydowskiej, białoruskiej, ukraińskiej, a także przedstawicielem Towarzystwa Bambrów Poznańskich i związku Podhalan z siedzibą w Poznaniu. Witając zaproszonych gości, wicewojewoda wyraziła swoje uznanie za codzienną działalność kulturową organizacji mniejszościowych, podkreślając jednocześnie znaczenie tego rodzaju spotkań, będących prezentacją kulturowych osiągnięć, tradycji i zwyczajów.

Wicewojewoda, dyrektor SO oraz pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych.

OSE - podpisanie porozumienia w gminie Kramsk

20.02.2017

Dziś, w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wysokiem podpisano porozumienie pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a spółką INEA o podłączeniu kolejnych placówek szkolnych z Wielkopolski do sieci szybkiego internetu. Dzięki zawartemu porozumieniu ponad 600 szkół zyska dostęp do nowoczesnych form kształcenia. Umowę podpisała szefowa resortu Anna Streżyńska, w obecności wicewojewody Marleny Maląg.

Minister Anna Streżyńska i prezes spółki INEA Janusz Kosiński podpisują porozumienie.

Informacje bieżące

Subskrybuj Informacje bieżące

Wkrótce

Subskrybuj Wkrótce

Wojewoda Wielkopolski

Zbigniew Hoffmann

W dniu 9 grudnia 2015 roku prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała Zbigniewa Hoffmanna na stanowisko wojewody wielkopolskiego. Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej, kieruje nią i koordynuje jej działalność na terenie Wielkopolski. Sprawuje też nadzór prawny nad działalnością gmin i powiatów oraz reprezentuje na terenie województwa Skarb Państwa.