Wydarzenia

Narada wojewodów w Warszawie

24.03.2017

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann uczestniczył w naradzie wojewodów, która odbyła się w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównymi tematami spotkania były realizowana przez rząd reforma edukacji oraz kwestia wydawania zezwoleń dla cudzoziemców.

Minister Mariusz Błaszczak i wojewodowie podczas narady

Narodowy Dzień Życia

24.03.2017

Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Życia. Ustanowione trzynaście lat temu przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej święto ma na celu propagowanie odpowiedzialności za założenie rodziny i zachęcanie do życia w rodzinach wielodzietnych.

Wicewojewoda Marlena Maląg wraz z pozostałymi uczestnikami wydarzenia

Rozmawiali z wojewodą o mediach

23.03.2017

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann spotkał się z prezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Krzysztofem Skowrońskim oraz profesorem Stanisławem Mikołajczakiem z Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu. Podczas spotkania omówione zostały tematy związane między innymi z bieżącą sytuacją na polskim rynku medialnym oraz repolonizacją mediów.

Wojewoda rozmawia z prezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz profesorem Stanisławem Mikołajczakiem z AKO.

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych

23.03.2017

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wspólnie z wicewojewodą Marleną Maląg wręczyli dziś odznaczenia państwowe. Zasłużeni Wielkopolanie uhonorowani zostali: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżami Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę, Medalami „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Medalem „Pro Patria” i Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

Uczestnicy uroczystości słuchają osoby zabierającej głos.

Wojewoda odwiedził Stomil-Poznań S.A.

22.03.2017

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann odwiedził firmę Stomil-Poznań S.A. - nestora polskiego przemysłu gumowego. Wojewoda został zapoznany przez Zarząd spółki z planami modernizacyjnymi obejmującymi między innymi budowę linii produkcyjnej nowoczesnych opon radialnych oraz ewentualnej rozbudowy i przenosin zakładu.

Zwiedzanie zakładu.

Informacje bieżące

Subskrybuj Informacje bieżące

Wkrótce

Subskrybuj Wkrótce

Wojewoda Wielkopolski

Zbigniew Hoffmann

W dniu 9 grudnia 2015 roku prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała Zbigniewa Hoffmanna na stanowisko wojewody wielkopolskiego. Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej, kieruje nią i koordynuje jej działalność na terenie Wielkopolski. Sprawuje też nadzór prawny nad działalnością gmin i powiatów oraz reprezentuje na terenie województwa Skarb Państwa.