Wydarzenia

Kolejne miliony na wielkopolskie drogi

25.09.2017

Dziś w Urzędzie Wojewódzkim wojewoda Zbigniew Hoffmann podpisał z samorządowcami z powiatów i gmin Wielkopolski umowy na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Kolejne 12 umów z jednostkami samorządu terytorialnego opiewa na kwotę dofinansowania w wysokości ponad 5 mln zł dla samorządów gminnych oraz ponad 8,5 mln zł dla powiatów.

Wojewoda wręcza podpisaną umowę

Odsłonięcie tablicy pamięci

24.09.2017

- Zostali zamordowani za to, że mówili i modlili się w ojczystym języku - mówił wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podczas uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej Polakom prześladowanym i zamordowanym w sowieckiej Rosji w latach 1921-1939. To pierwsze takie w kraju upamiętnienie ofiar "Operacji Polskiej" NKWD.

Wojewoda wraz z komendantami składa kwiaty przed tablicą

Podsumowanie konkursu "Ja i moja rodzina"

23.09.2017

Laureaci 12 najlepszych prac zgłoszonych na konkurs "Ja i moja rodzina" odebrali dziś nagrody z rąk wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg. Na konkurs zorganizowany przez wojewodę wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna napłynęło blisko 2000 prac plastycznych. Wybrane z nich zilustrują kalendarz na rok 2018 wydany przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

zdjęcie grupowe rodzin wielodzietnych

Odznaczenia dla zasłużonych mieszkańców regionu

22.09.2017

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wspólnie z wicewojewodą Marleną Maląg wręczyli dziś odznaczenia państwowe. Zasłużeni mieszkańcy regionu uhonorowani zostali: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżami Zasługi, Krzyżem Zesłańców Sybiru, Medalami za Długoletnią Służbę oraz Medalem za Ofiarność i Odwagę, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i Medalem Pro Patria.

Primus in Agendo dla Krystyny Kortus

22.09.2017

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wręczyła dziś Krystynie Kortus Odznakę Honorową Primus in Agendo za działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Informacje bieżące

Subskrybuj Informacje bieżące

Wkrótce

Subskrybuj Wkrótce

Wojewoda Wielkopolski

Zbigniew Hoffmann

W dniu 9 grudnia 2015 roku prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała Zbigniewa Hoffmanna na stanowisko wojewody wielkopolskiego. Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej, kieruje nią i koordynuje jej działalność na terenie Wielkopolski. Sprawuje też nadzór prawny nad działalnością gmin i powiatów oraz reprezentuje na terenie województwa Skarb Państwa.