Wydarzenia

Umowy w ramach Senior+

15.03.2018

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z udziałem minister Elżbiety Rafalskiej, podpisane zostały umowy z samorządami, które otrzymały dofinansowanie w ramach rządowego programu „Senior+”. W wydarzeniu, obok wicepremier Beaty Szydło, wiceminister Elżbiety Bojanowskiej, uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Uroczyste podpisanie umów w ramach programu Senior+.

Podpisanie umów na dożywianie

14.03.2018

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg oraz samorządowcy z ponad dwudziestu wielkopolskich gmin podpisali dziś umowy na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wicewojewoda oraz przedstawiciel samorządu podpisuje umowę.

Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego

13.03.2018

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann uczestniczył dziś w posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego. Podczas spotkania omówione zostały między innymi kwestie występowania i likwidacji ognisk afrykańskiego pomoru świń.

Wojewoda uczestniczy w konwencie.

Rządowe programy z zakresu polityki społecznej

13.03.2018

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w spotkaniu przedstawicieli wielkopolskich gmin z pracownikami Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, którzy przybliżyli reprezentantom samorządów programy rządowe z zakresu polityki społecznej.

Wojewoda powołał Wojewódzką Radę Kombatancką

12.03.2018

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wręczył dziś akty powołania członkom Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej. Rada będzie pełnić funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach związanych z integracją środowisk kombatanckich.

Informacje bieżące

Wojewoda Wielkopolski

Zbigniew Hoffmann

W dniu 9 grudnia 2015 roku prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała Zbigniewa Hoffmanna na stanowisko wojewody wielkopolskiego. Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej, kieruje nią i koordynuje jej działalność na terenie Wielkopolski. Sprawuje też nadzór prawny nad działalnością gmin i powiatów oraz reprezentuje na terenie województwa Skarb Państwa.