Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 13.12.2017
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
161/17 11.12.2017 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 161/17 21.12.2017
160/17 11.12.2017 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 160/17 21.12.2017
159/17 11.12.2017 Plik starszy specjalista do spraw: realizacji decyzji i obsługi organizacyjnej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 159/17 21.12.2017
158/17 08.12.2017 Plik kierownik oddziału do spraw: kierowania Oddziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Delegaturze WUW w Pile w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu - Delegatura w Pile nr ref. 158/17 18.12.2017
157/17 08.12.2017 Plik starszy specjalista do spraw: obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr ref. 157/17 18.12.2017
156/17 08.12.2017 Microsoft Office document icon operatora numeru alarmowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 156/17 22.12.2017
155/17 07.12.2017 Plik inspektor do spraw: związanych z wydaniem dokumentu paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 155/17 13.12.2017
154/17 07.12.2017 Plik specjalista do spraw: obsługi dokumentacji wpływającej i wytworzonej w Wydziale w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 154/17 18.12.2017
153/17 05.12.2017 Plik starszy specjalista do spraw: obiegu i ewidencji materiałów zastrzeżonych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 153/17 15.12.2017
152/17 05.12.2017 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 152/17 15.12.2017

Strony