Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 22.02.2017
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
13/17 08.02.2017 Plik starszy specjalista do spraw: opieki nad miejscami pamięci narodowej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 13/17 20.02.2017
12/17 08.02.2017 Plik referent prawny do spraw: kontroli w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 12/17 20.02.2017
14/17 07.02.2017 Plik starszy specjalista do spraw: ewidencji majątku w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 14/17 17.02.2017
11/17 03.02.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań wojewody wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 11/17 13.02.2017
10/17 02.02.2017 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia spraw z zakresu rewindykacji mienia oraz gospodarki gruntami rolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 10/17 13.02.2017
9/17 02.02.2017 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 9/17 13.02.2017
8/17 20.01.2017 Plik starszy referent do spraw: obsługi kancelaryjnej w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 8/17 30.01.2017
7/17 20.01.2017 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli wewnętrznej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 7/17 30.01.2017
6/17 20.01.2017 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia nadzoru nad działalnością uchwałodawczą jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 6/17 30.01.2017
5/17 20.01.2017 Plik referent prawny do spraw: nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 5/17 30.01.2017 Pobierz

Strony

Subskrybuj Oferty pracy