Oferty pracy

Np. 5/17
Np. 20.10.2019
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
F/2/19 22.08.2019 Microsoft Office document icon starszy telefonista ds. obsługi klienta w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. F/2/19, aktualizacja 2 października 2019 r. 31.12.2019
9/19 06.02.2019 Microsoft Office document icon operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 9/19, aktualizacja 11 października 2019 r. 31.12.2019 Aplikuj online
158/19 18.10.2019 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami nierolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 158/19 28.10.2019 Aplikuj online
157/19 18.10.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 157/19 28.10.2019 Aplikuj online
156/19 16.10.2019 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia spraw z zakresu rewindykacji mienia oraz gospodarki gruntami rolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 156/19 28.10.2019 Aplikuj online
155/19 16.10.2019 Plik starszy specjalista do spraw: sprawozdawczości oraz księgowości w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 155/19 28.10.2019 Aplikuj online
154/19 14.10.2019 Plik referent do spraw: obsługi organizacyjnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 154/19 24.10.2019 Aplikuj online
153/19 14.10.2019 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 153/19 24.10.2019 Aplikuj online
152/19 14.10.2019 Plik starszy specjalista do spraw: zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 152/19 24.10.2019 Aplikuj online
151/19 20.09.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: ewidencji wynagrodzeń i operacji bankowych, obsługi elektronicznych systemów bankowych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 151/19 30.09.2019

Strony