Oferty pracy

Komunikat

Informacja o realizacji kolejnych etapów postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów
5/22 13.01.2022 PDF icon starszy specjalista - analityk systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 5/22 (69,64 KB) 31.01.2022 Aplikuj online
4/22 13.01.2022 PDF icon specjalista ds. jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 4/22 (77,22 KB) 31.01.2022 Aplikuj online
3/22 13.01.2022 PDF icon starszy specjalista ds. prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 3/22 (77,19 KB) 31.01.2022 Aplikuj online
2/22 11.01.2022 PDF icon Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 2/22 (173,24 KB) 24.01.2022 Aplikuj online
1/22 05.01.2022 PDF icon dyspozytor medyczny w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 1/22 (175,92 KB) 31.12.2022 Aplikuj online
144/21 17.12.2021 PDF icon inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 144/21 (68,44 KB) 31.12.2021
143/21 17.12.2021 PDF icon inspektor wojewódzki ds. geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 143/21 (68,58 KB) 31.12.2021
142/21 17.12.2021 PDF icon referent prawny ds. prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami nierolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 142/21 (69,17 KB) 27.12.2021
141/21 17.12.2021 PDF icon młodszy specjalista ds. postępowań w sprawach pobytu czasowego w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Pobytu II) WUW w Poznaniu nr ref. 141/21 (76,61 KB) 27.12.2021
140/21 17.12.2021 PDF icon referent ds. obsługi organizacyjnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Zatrudnienia I) WUW w Poznaniu nr ref. 140/21 (67,79 KB) 27.12.2021

Strony