Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 21.02.2019
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
9/19 - nabór ciągły 06.02.2019 Microsoft Office document icon operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 9/19 31.12.2019
13/19 13.02.2019 Plik starszy specjalista do spraw: szkoleń i rozwoju zawodowego w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 13/19 23.02.2019
12/19 12.02.2019 Microsoft Office document icon strażnik straży łowieckiej w Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu nr ref. 12/19 22.02.2019
11/19 06.02.2019 Plik referent prawny do spraw: nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 11/19 18.02.2019
10/19 06.02.2019 Microsoft Office document icon administrator ds. obsługi Punktu Informacyjnego w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 10/19 18.02.2019
8/19 04.02.2019 Plik starszy specjalista do spraw: kontroli w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 8/19 14.02.2019
7/19 25.01.2019 Plik starszy specjalista do spraw: inwestycji i zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 7/19 04.02.2019
6/19 25.01.2019 Plik starszy specjalista do spraw: administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 6/19 04.02.2019
5/19 21.01.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 5/19 31.01.2019
4/19 21.01.2019 Plik inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 4/19 31.01.2019

Strony