Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
28.03.2023 - 10:01 strona: zaktualizowano Zmiana lokalizacji punktu recepcyjnego dla uchodźców. Dawid Politowski
28.03.2023 - 10:00 strona: dodano Zmiana lokalizacji punktu recepcyjnego dla uchodźców. Dawid Politowski
28.03.2023 - 09:05 przetarg: zaktualizowano Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Barbara Pietrzyk
28.03.2023 - 08:20 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie z 24 marca 2023 r. o wniesieniu odwołania od decyzji nr 6/2023 (znak IR-III.7820.19.2022.2) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Strykowo w ciągu DK nr 32”. Barbara Pietrzyk
28.03.2023 - 08:19 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r.. Barbara Pietrzyk
28.03.2023 - 07:03 strona: zaktualizowano Pełnomocnik Wojewody do Spraw Współpracy ze Środowiskami Kombatanckimi. Barbara Pietrzyk
27.03.2023 - 19:19 wydarzenie: zaktualizowano Rządowe wsparcie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Wielkopolski. Jarosław Władczyk
27.03.2023 - 15:12 grob_wojenny: zaktualizowano Grób Franciszka Nitki - zastrzelonego przez Niemców. Chodzież. Krzysztof Wiśniewski
27.03.2023 - 14:26 grob_wojenny: zaktualizowano Zespół grobów żołnierzy Wojska Polskiego. Poniec. Julia Szostak
27.03.2023 - 14:25 grob_wojenny: dodano Grób ofiar terroru niemieckiego. Poniec. Julia Szostak
27.03.2023 - 14:22 grob_wojenny: zaktualizowano Grób nieznanego żołnierza WP (1). Gołańcz. Krzysztof Wiśniewski
27.03.2023 - 14:20 grob_wojenny: zaktualizowano Grób nieznanego żołnierza WP (2). Gołańcz. Krzysztof Wiśniewski
27.03.2023 - 13:21 oferta_pracy: dodano 29/23. Barbara Pietrzyk
27.03.2023 - 13:20 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2023 r. zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa dróg technologicznych wzdłuż linii kolejowej nr 357. Barbara Pietrzyk
27.03.2023 - 12:45 obwieszczenie: dodano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 marca 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości oraz zmniejszenia jej wartości w związku z remontem linii 220 kV Pątnów-Podolszyce, .... Barbara Pietrzyk
27.03.2023 - 11:43 komunikat_ostrzegawczy: dodano Ostrzeżenie meteo - przymrozki. Dyżurny CZK
27.03.2023 - 11:26 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV w miejscowości Zbąszyń, ul. Warszawska, działka nr ewid. 767/3, obręb 0001 Zbąszyń, jedn. ewid. 301506_ 4 Zbąszyń. Barbara Pietrzyk
27.03.2023 - 11:24 wykaz_nieruchomosci: dodano Wykaz nieruchomości - Powiat nowotomyski - od 28.03.2023 do 14.04.2023. Barbara Pietrzyk
27.03.2023 - 09:16 oferta_pracy: zaktualizowano 6/23. Barbara Pietrzyk
27.03.2023 - 08:53 grob_wojenny: dodano Zespół grobów żołnierzy Wojska Polskiego. Julia Szostak

Strony