Delegatura w Lesznie

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie
Plac Kościuszki 4
64-100 Leszno
tel.: 65-51-18-200
e-mail: del-leszno@poznan.uw.gov.pl

Godziny przyjęć klientów:

Przyjmowanie wniosków paszportowych oraz wydawanie paszportów:

W celu złożenia wniosków paszportowych należy pobrać bilet w systemie numerkowym. Bilety na załatwienie sprawy wydaje się:

  • w poniedziałek do 17:30
  • od wtorku do piątku do 14:30

Przyjmowanie wniosków w sprawach cudzoziemców

W celu złożenia wniosków w sprawach cudzoziemców należy pobrać bilet w systemie numerkowym. Bilety na załatwienie sprawy wydaje się:

  • w poniedziałek do 16:30
  • od wtorku do piątku do 14:00

Kierownik Delegatury -  Zenon Jóźwiak
tel. 65-51-18-202,
fax  65-51-18-207
p. 100


Delegatura w Lesznie obejmuje swoim zasięgiem powiaty:
gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, rawicki, wolsztyński, miasto Leszno.
Powyższa właściwość miejscowa Delegatury nie dotyczy składania wniosków o wydanie paszportów oraz spraw legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.

Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 25.03.2008
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 26.04.2017 - 13:12