Delegatura w Lesznie

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie
Plac Kościuszki 4
64-100 Leszno
tel.: 65-51-18-200
e-mail: del-leszno@poznan.uw.gov.pl

Godziny przyjęć klientów:

Przyjmowanie wniosków paszportowych oraz wydawanie paszportów:

Przyjmowanie wniosków w sprawach cudzoziemców

Kierownik Delegatury -  Zenon Jóźwiak
tel. 65-51-18-202,
fax  65-51-18-207
p. 100


Delegatura w Lesznie obejmuje swoim zasięgiem powiaty:
gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, rawicki, wolsztyński, miasto Leszno.
Rejonizacja nie dotyczy spraw cudzoziemców.

Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 25.03.2008
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 27.01.2017 - 12:54