Delegatura w Pile

ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła
tel.: 67-21-18-952
e-mail: del-pila@poznan.uw.gov.pl

Godziny przyjęć klientów

Przyjmowanie wniosków paszportowych oraz wydawanie paszportów

Przyjmowanie wniosków w sprawach cudzoziemców

  • ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła,
    • poniedziałek od 10:15 do 17:45
    • od wtorku do piątku od 8:15 do 15:15
  • Infolinia tel. 61 850 87 77
  • e-mail: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl
W delegaturze można złożyć wszystkie rodzaje wniosków i pisma w sprawach cudzoziemców

Dyrektor Delegatury - Arleta Galla
tel. 67-21-18-952 / 975
p. 212


Delegatura urzędu w Pile obejmuje swoim zasięgiem działania powiaty:
chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski i złotowski.
Powyższa właściwość miejscowa Delegatury nie dotyczy składania wniosków o wydanie paszportów oraz spraw legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.

Regulamin organizacyjny delegatur

Autor: Hanna Monarszyńska, Katarzyna Marcinkowska
Data utworzenia: 03.04.2007
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 16.07.2012 - 18:54
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.10.2021 - 11:34