Zarządzenie Nr 11/15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do weryfikacji zakresu i wysokości strat w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego ...

... spowodowanych wystąpieniem zdarzeń noszących znamiona klęsk zywiołowych.

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 13.01.2015
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.01.2016 - 11:15