Zarządzenie Nr 263/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Ekspertów przy Wojewodzie Wielkopolskim