Zarządzenie nr 483/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim

Treść archiwalna