Zarządzenie nr 588/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych