Zarządzenie Nr 636/14 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 07.11.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 11:55