Dzienniki urzędowe - Czerwiec 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

Dziennik Data
Dziennik nr 92 2002 26-06-2002
Dziennik nr 91 2002 25-06-2002
Dziennik nr 90 2002 24-06-2002
Dziennik nr 89 2002 21-06-2002
Dziennik nr 88 2002 20-06-2002
Dziennik nr 87 2002 19-06-2002
Dziennik nr 86 2002 18-06-2002
Dziennik nr 85 2002 17-06-2002
Dziennik nr 84 2002 14-06-2002
Dziennik nr 83 2002 13-06-2002
Dziennik nr 82 2002 12-06-2002
Dziennik nr 81 2002 11-06-2002
Dziennik nr 80 2002 10-06-2002
Dziennik nr 79 2002 07-06-2002
Dziennik nr 78 2002 06-06-2002
Dziennik nr 77 2002 05-06-2002
Dziennik nr 76 2002 04-06-2002
Dziennik nr 75 2002 03-06-2002