Dzienniki urzędowe - Maj 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

Dziennik Data
Dziennik nr 78 2004 31-05-2004
Dziennik nr 77 2004 28-05-2004
Dziennik nr 76 2004 27-05-2004
Dziennik nr 75 2004 26-05-2004
Dziennik nr 74 2004 25-05-2004
Dziennik nr 73 2004 24-05-2004
Dziennik nr 72 2004 21-05-2004
Dziennik nr 71 2004 20-05-2004
Dziennik nr 70 2004 19-05-2004
Dziennik nr 69 2004 18-05-2004
Dziennik nr 68 2004 17-05-2004
Dziennik nr 67 2004 14-05-2004
Dziennik nr 66 2004 13-05-2004
Dziennik nr 65 2004 11-05-2004
Dziennik nr 64 2004 10-05-2004
Dziennik nr 63 2004 07-05-2004
Dziennik nr 62 2004 06-05-2004
Dziennik nr 61 2004 05-05-2004
Dziennik nr 60 2004 04-05-2004