Dzienniki urzędowe - Luty 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

Dziennik Data
Dziennik nr 32 2009 27-02-2009
Dziennik nr 31 2009 27-02-2009
Dziennik nr 30 2009 25-02-2009
Dziennik nr 29 2009 24-02-2009
Dziennik nr 28 2009 23-02-2009
Dziennik nr 27 2009 20-02-2009
Dziennik nr 20 2009 20-02-2009
Dziennik nr 26 2009 19-02-2009
Dziennik nr 25 2009 18-02-2009
Dziennik nr 24 2009 17-02-2009
Dziennik nr 23 2009 13-02-2009
Dziennik nr 22 2009 13-02-2009
Dziennik nr 21 2009 12-02-2009
Dziennik nr 19 2009 11-02-2009
Dziennik nr 18 2009 10-02-2009
Dziennik nr 17 2009 09-02-2009
Dziennik nr 16 2009 06-02-2009
Dziennik nr 15 2009 04-02-2009
Dziennik nr 14 2009 02-02-2009