Dziennik nr 108 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 18 lipca 2005 r.

Nr 108

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁA RADY GMINY

 
2993

nr XXXIX/441/2005 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 marca 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych miedzy ulicami Dworcową, Staszica, Wyspiańskiego i Kołłątaja w Kórniku

 
2994

nr LI/329/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Tarnowie Podgórnym, po południowej stronie drogi krajowej nr 2 - działki nr 1248/1, 1248/2, 859, 858, 857/3, i 857/2

 
2995

nr XL/453/205 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie Żernik, Koninka i Gądek

 
2996

nr XXXVIII/328/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 maja 2005r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chludowo, działki nr 360/1, 360/2, 360/3

 
2997

nr XXXVIII/329/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 maja 2005r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchego Lasu rej. ul. Jagodowej i Rolnej

 
2998

nr XXXVIII/330/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 maja 2005r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotniki, rejon ulicy Kochanowskiego w gminie Suchy Las

 
2999

nr XXIV/204/2005 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 24 maja 2005r. w sprawie Statutu Gminy Rychwał

 
3000

nr 168/2005 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

 
3001

nr 169/2005 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zasad określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 
3002

nr XXXIII/184/2005 Rady Gminy Przykona z dnia 30 maja 2005r. w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez gminę Przykona

 
3003

nr XLII/325/2005 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 maja 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym części działek położonych w Łowięcinie w rejonie ul. Łowęcińskiej - Szkolnej i oznaczonych numerami geodezyjnymi : 55/5, 55/6, 55/9, 68/2 i 69/2 ( teren objęty uchwałą o powierzchni 3,9 ha ) - tereny zabudowy jednorodzinnej

 


SPRAWOZDANIA

 
3004

sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Mikstat za 2004 rok

 
3005

sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Rakoniewice za rok 2004

 
3006

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zduny za 2004 rok

 


INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3007

informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/353C/1439/W/OPO/2005/AJ i nr PCC/360B/1439/W/OPO/2005/AJ z dnia 27 czerwca 2005r. stwierdzających wygaśnięcie decyzji udzielających koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucje ciepła przedsiębiorcy Huta Szkła "Warta" S.A. z siedzibą w Sierakowie

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 18.07.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 09:35