Dziennik nr 11 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 16 lutego 2008 r.

Nr 11

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
254

nr 4/08 z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego "Profil Soli Różowej"

 
255

nr 5/08 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Władysławów

 
256

nr 6/08 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krobia

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
257

nr XXII/162/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu i terenów przyległych - część Lusowo, dz. Nr 66/2

 
258

nr XI/64/07 Rady Gminy Przygodzice z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

 
259

nr XVI/100/2007 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rydzyna w celu udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową

 
260

nr XVI/101/2007 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Rydzyna

 
261

nr XVI/102/2007 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 
262

nr XI/70/2007 Rady Gminy Grodziec z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Grodziec uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

 
263

nr 220 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Konin

 
264

nr XII/65/2007 Rady Gminy Krzymów z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
265

nr XIII/105/07 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sompolno na 2008 rok

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
266

nr XVIII/104/07 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarociński

 
267

nr XIV/112/2007 Rady Powiatu Czarnkowsko -Trzcianeckiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki obliczania i przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 


POROZUMIENIA

 
268

zawarte w dniu 7 grudnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Słupeckim w sprawie przeprowadzenia badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
269

zawarte w dniu 10 grudnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Obornickim w sprawie przeprowadzenia badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
270

zawarte w dniu 11 grudnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Grodziskim w sprawie przeprowadzenia badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
271

zawarte w dniu 11 grudnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Kolskim w sprawie przeprowadzenia badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
272

zawarte w dniu 11 grudnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Nowotomyskim w sprawie przeprowadzenia badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
273

zawarte w dniu 11 grudnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Ostrzeszowskim w sprawie przeprowadzenia badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
274

zawarte w dniu 11 grudnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Wolsztyńskim w sprawie przeprowadzenia badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
275

zawarte w dniu 14 grudnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Konin w sprawie przeprowadzenia badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
276

zawarte w dniu 14 grudnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Średzkim w sprawie przeprowadzenia badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
277

zawarte w dniu 17 grudnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Gnieźnieńskim w sprawie przeprowadzenia badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
278

zawarte w dniu 20 grudnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Międzychodzkim w sprawie przeprowadzenia badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
279

zawarte w dniu 28 grudnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Krotoszyńskim w sprawie przeprowadzenia badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY

 
280

sprawozdanie Starosty Gnieźnieńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2007

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 16.02.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.09.2012 - 08:43