Dziennik nr 112 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 15 lipca 2008 r.

Nr 112

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2058

nr XX/198/08 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Gostyń na lata 2008 - 2012.

 
2059

nr XVIII/92/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie : przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jutrosin na lata 2008-2011"

 
2060

nr XV/114/08 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miłosław.

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2061

nr XX/120/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/88/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego.

 


SPRAWOZDANIA

 
2062

zarządzenie Burmistrza Ponieca nr 168/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok.

 
2063

zarządzenie Wójta Gminy Włoszakowice nr 8/2008 z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

 


OBWIESZCZENIE

 


KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE

 
2064

z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu.

 


DECYZJA

 


PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2065

nr OPO-4210-20(5)/2008/1270/IX/ED z dnia 27 czerwca 2008 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Dalkię Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 15.07.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 23.07.2012 - 21:59