Dziennik nr 113 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 15 lipca 2008 r.

Nr 113

 

TREŚĆ
Poz.:


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2066

nr 133/08 z dnia 20 maja 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2067

XVIII/201/2008 Rada Gminy Gniezno z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie : Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wełnica - część działki nr 54.

 
2068

nr XVIII/202/2008 Rada Gminy Gniezno z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie : Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Mnichowo - część działki nr 21/8.

 
2069

nr XVIII/203/2008 Rada Gminy Gniezno z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie : Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Piekary dla działek nr 213 i 214 w gminie Gniezno.

 
2070

nr XX/217/2008 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Wierzbiczany - działki nr ewid. 22, 23 , 24/3, 24/1 oraz we wsi Szczytniki Duchowne - działka nr ewid. 262.

 
2071

nr XX/218/2008 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Jankowo Dolne - działka nr 14/1.

 
2072

nr XX/220/2008 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Mnichowo nr 171/9 .

 
2073

nr XX/222/2008 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Modliszewko - działka nr 79.

 


SPRAWOZDANIA

 
2074

zarządzenie nr 61/08 Wójta Gminy Kramsk z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

 
2075

zarządzenie nr 13/08 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 20 marca 2008 r. dotyczy : przekazania Radzie Miejskiej "Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2007 rok" oraz "Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2007 rok".

 


WYROKI

 


WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU

 
2076

sygn. akt II SA./Po 209/07 z dnia 18 lipca 2007 r. sprawa ze skargi Genowefy i Stanisława Jankowiak na uchwałę Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 czerwca 2003 r. nr XI/160/2003 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 
2077

sygn. akt II SA./Po 210/07 z dnia 18 lipca 2007 r. sprawa ze skargi Ewy Sieńko i Mirosława Sieńko na uchwałę Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 czerwca 2003 r. nr XIU/160/2003 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 
2078

sygn. akt II SA./Po 211/07 z dnia 18 lipca 2007 r. sprawa ze skargi Aliny Mika i Zenona Mika na uchwałę Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 czerwca 2003 r. nr XI/160/2003 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 
2079

sygn. akt II SA./Po 243/07 z dnia 18 lipca 2007 r. sprawa ze skargi Joanny i Marka Leszczyńskich na uchwałę Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 czerwca 2003 r. nr XI/160/2003 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 15.07.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 23.07.2012 - 21:59